Hiệu suất báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung cấp đã gửi 12 báo giá cho người mua trong 30 ngày qua.
Gửi email cho nhà cung cấp này